Badanie gruntu pod budowę domu może uchronić Cię przed nieprzyjemnymi konsekwencjami

Badanie gruntu pod budowę domu może uchronić Cię przed nieprzyjemnymi konsekwencjami

Badanie gruntu pod budowę domu wykonują wyspecjalizowane firmy, które zatrudniają geotechników. Na podstawie ich badań powstaje dokumentacja, z której możemy dowiedzieć się wielu istotnych rzeczy na temat warunków wodno-gruntowych panujących na konkretnej działce. To właśnie te informacje oraz zalecenia specjalistów, którzy opracowują dokumentację, mogą ustrzec inwestora przed takimi konsekwencjami jak pękające ściany, zapadające się fundamenty, czy podsiąkanie wody do piwnicy.

Badanie gruntu pod budowę domu można zlecić na działce, która stanowi własność inwestora albo, jeśli właściciel nieruchomości wyrazi na to zgodę, na nieruchomości, którą inwestor planuje nabyć. Dzięki temu osoba planująca zakup działki będzie wiedziała, jakie warunki panują na konkretnej działce, czy możliwe będzie wykonanie podpiwniczenia oraz, czy z uwagi na rodzaj gruntów budowa fundamentów nie będzie pociągała za sobą dodatkowych kosztów.

Na czym polega badanie gruntu pod budowę domu?

Badanie gruntu najkorzystniej jest prowadzić wtedy, kiedy inwestor ma już wybrany projekt budynku i wie dokładnie, w którym miejscu zostanie posadowiony. Dzięki temu geotechnik może prowadzić odwierty gruntu dokładnie w miejscu w przyszłej inwestycji. Najczęściej wykonuje się trzy odwierty geotechniczne, z czego dwa powstają w narożach przyszłego budynku, a trzeci na przecięciu poprowadzonych z naroży przekątnych. Taki zakres powinien dać już miarodajny obraz na temat warunków wodno-gruntowych i wskazać, czy inwestor będzie musiał ponowić wyższe koszty w związku z budową w tym miejscu. Dodatkowo mogą być wykonywane badania terenowe oraz laboratoryjne, a także analizy chemiczne wody.

W tym miejscu warto też wspomnieć, że głębokość odwiertów zależy od tego, czy budynek ma być podpiwniczony. Dla budowli bez podpiwniczenia wystarczy wykonać badanie gruntu pod budowę domu o głębokości 3 m, a w przypadku budynków z podpiwniczeniem o głębokości od 3 do 6 m.

Wykonanie dokumentacji geotechnicznej

Wykonanie badania w terenie oraz analiz laboratoryjnych to jednak jeszcze nie koniec. Geotechnik musi na koniec sporządzić dokumentację geotechniczną, w której zawrze nie tylko wyniki badań oraz własne wnioski, ale także zalecenia dla inwestora w kwestii prowadzenia budowy fundamentów oraz zastosowania dodatkowej ochrony przed wodą.

W samej dokumentacji znajdziemy część opisową oraz graficzną. Geotechnik dołącza też do niej mapy z zaznaczonym miejsce wykonanych odwiertów. Opracowanie będzie zawierało ważne informacje na temat poziomu zalegania wód gruntowych oraz ewentualnych wahań ich głębokości. Kolejna kwestia to rodzaj występujących na działce gruntów, a także głębokość i grubość ich poszczególnych warstw. Warto pamiętać, że nośność warstw gruntu może się różnić w zależności od jego rodzaju.

Jak widać, badanie gruntu pod budowę domu jest bardzo istotne i może przekładać się na trwałość budynku. Opracowana na ich podstawie dokumentacja może zawierać szereg ważnych wskazówek dla inwestora.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

CommentLuv badge