Badanie gruntu pod budowę domu

Badanie gruntu pod budowę domu

Badanie gruntu pod budowę domu jednorodzinnego nie jest wymogiem formalnym, który wynika wprost z obowiązujących przepisów. W wielu przypadkach może jednak uchronić inwestora od przykrych konsekwencji. Może się bowiem zdarzyć, że chociaż nie widzimy tego gołym okiem, w miejscu, w którym ma stanąć budynek, są grunty o słabej nośności, nasypy oraz osuwiska. Czasem niekorzystne warunki będą wymuszać zmianę lokalizacji budowy, innym razem mogą wiązać się z koniecznością wprowadzenia istotnych zmian, jak rezygnacja z podpiwniczenia, czy wzmocnienie fundamentów.

Badanie gruntu pod budowę może wykonać geotechnik albo geolog z uprawnieniami geologiczno-inżynierskimi. Cena takiej usługi może się różnić w zależności od wykonawcy oraz zakresu przeprowadzonych przez niego robót. Ten obejmuje zarówno prace prowadzone w terenie, analizy laboratoryjne, jak i pracę w biurze. W ich efekcie powstaje dokumentacja geotechniczna, w której specjalista umieszcza wiele cennych danych.

Co może zawierać dokumentacja geotechniczna?

W dokumentacji geotechnicznej znajduje się część opisowa oraz graficzna. Zarówno jedna, jak i druga zawiera ważne informacje dotyczące właściwości oraz struktury gruntów, a także stosunków wodnych panujących na konkretnym obszarze. Dowiemy się z niej między innymi tego, jakie warstwy gruntów znajdują się na terenie działki i na jakiej są głębokości. Co więcej, badanie gruntu pod budowę wskaże też, na jakiej głębokości występują wody gruntowe oraz jaka jest nośność gruntu. Wykaże też, czy na danym obszarze znajdują się osuwiska, ślady po starych wyrobiskach albo grunty o niejednorodnej strukturze. Na podstawie przeprowadzonych badań geotechnik będzie w stanie wyciągnąć ważne wnioski i wskazać zalecany sposób budowy domu, który pozwoli na zachowanie jego stabilności oraz zagwarantuje bezpieczeństwo użytkowników.

Jak wygląda badanie gruntu pod budowę?

Wykonanie badania gruntu oraz sporządzenie dokumentacji geotechnicznej może zlecić geotechnikowi właściciel nieruchomości albo osoba, która planuje kupić konkretną działkę. Jeżeli badanie gruntu pod budowę planuje zlecić inwestor zainteresowany zakupem nieruchomości, to powinien wcześniej uzyskać na to zgodę od jej właściciela.

Podczas prac prowadzonych w trenie geotechnik wykonuje odwierty. Ich głębokość oraz ilość może zależeć od wielkości i rodzaju budynku. W przypadku budownictwa jednorodzinnego zazwyczaj są to trzy odwierty prowadzone w miejscu, w którym ma zostać posadowiony budynek. Dwa z nich wykonuje się w rogach budynku, a trzeci na przecięciu poprowadzonych z naroży przekątnych. Przy budynkach niepodpiwniczonych geotechnik najczęściej robi odwierty o głębokości 3 m. Jeżeli jednak pod domem na powstać piwnica, wiercić trzeba już znacznie głębiej, zazwyczaj do 6 m.

Badanie gruntu pod budowę domu nie kończy się jednak na odwiertach. Możliwe jest też zlecenie badań laboratoryjnych, które dadzą jasną informację na temat składu chemicznego wód podziemnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

CommentLuv badge